جمعه 9 مهر 1395

هواداران بهترین های کی پاپ - kajakoreanstar

• نوشته شده توسط: کیم مین کی

انیونگ هاسیو چینگو یا
Welcome to Kore kop

امیدوارم این وبلاگ بتونه به محبوب شدن
کی پاپ و کره جنوبی کمکی برسونه
باید بگم که من یه وبلاگ به اسم
کره وب در اوابلاگ داشتم
که قصد دارم کره وب رو منتقل کنم
اما وقتی کره وب رو حذف میکنم که
Kore kop هم
مثل کره وب طرفدارانی پیدا کنه
لطفا تبادل کنید و اگه خواستید
میتونم من هم در کره وب و هم در korea kop
لینک وبتون رو قرار میدم
دوستان من میتونم به صورت رایگان
واستون قالب درست کنم .
فقط کافیه در نظرتون بگید
که عکس هدر و زمینه قالبتون دوست
دارید چی باشه؟
و وبلاگتون در کدوم سرویس
بلاگدهی ساخته شده؟
البته بعد از لینک کردن وبمون 
کد قالب رو بهتون میدم
✌✌✌✌✌
من اینبار از اول بهتر از قبل
کارم رو شروع میکنم فقط به خاطر کی پاپ
اگه حمایتم کنید سپاس گذار میشم.
کامساهامنیداقوانین Korea kop
1)توهین ممنوع
2)کپی با ذکر منبع
3)تبادل لینک هم با همه میکنم
4)ورود افرادی انتی کی پاپ ممنوع
5)نظر هم لطفا فراموش نشه

<نظر به kajakorean-star() دوشنبه 17 مهر 1396

قالب جینی

• نوشته شده توسط: کیم مین کی

قالب مذهبی جینی گلی

برای اوابلاگ

<html>
<head>

<!-- Designer Theme By : Love-skin.ir -->

<title><-BlogAndPostTitle-></title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta name="language" content="Farsi">
<meta name="description" content="<-BlogAndPostDesc->,<-BlogAndPostTitle->">
<meta name="keywords" content="<-BlogAndPostKey->,<-BlogUrl->">
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="<-BlogTitle->" href="<-BlogXmlLink->" />
<meta name="GENERATOR" content="AVABLOG.COM">

<style>
body{font-family:Tahoma;font-size:8pt;background:#FFFFFF url('http://up.boyeharam.ir/up/beynolharameynir/Pictures/%D8%B9%DA%A9%D8%B3%20%D9%BE%D8%B4%D8%AA%20%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87%20%DA%86%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%85%20(6).gif');}
.Love-skin{direction:rtl;width:980px;}
a{color:#FF0335;text-decoration:none;}
a:hover{color:#B5419A;font-weight:Bold;font-style:Italic;text-decoration:none;}

.li-block{padding:3px 13px 5px 5px;background:url('http://up.love-skin.ir/up/l-skin/themes/images/li.png') 100% 5px no-repeat;}

#header{width:950px;height:500px;background:#547CFF url('http://www.yazdrasa.ir/documents/19536/1165944/12719120759364690689-1.jpg?t=1491625355812') no-repeat center;border-right:2px solid #FFFFFF;border-left:2px solid #FFFFFF;border-top:0px solid #FFFFFF;border-bottom:0px solid #FFFFFF;border-radius:0px 0px 0px 0px;margin-top:0px;margin-bottom:10px;background-size:100%;}

.BlogTitle{padding:150px 0px 0px 100px;font-size:20pt;color:#080707;font-weight:bold;text-align:left;}
.Description{padding:10px 0px 0px 100px;font-size:8pt;color:#FFFFFF;text-align:left;}

#back-menu{width:880px;padding:3px;background:#FFFFFF;border-right:2px solid #FF2137;border-left:2px solid #FF2137;border-top:10px solid #FF2137;border-bottom:10px solid #FF2137;border-radius:40px 40px 40px 40px;margin-top:10px;margin-bottom:5px;}
.c-menu{padding:6px;font-size:8pt;color:#1940FF;text-align:center;}
.c-menu a{margin:5px;padding:3px;color:#000000;font-weight:bold;}
.c-menu a:hover{background:#44FF00;transition-duration:.5s;-moz-transition-duration:.5s;color:#FF0F0F;border-radius:8px;text-decoration:none;}

.post{float:right;direction:rtl;width:540px;overflow:hidden;}
.block-post{width:500px;background:#FFFFFF;border-right:2px solid #FF0303;border-left:2px solid #FF0303;border-top:10px solid #FF0303;border-bottom:10px solid #FF0303;border-radius:40px 40px 40px 40px;padding:10px 10px 25px 10px;margin-top:8px;margin-bottom:25px;}
.Top-Post{padding:8px 30px 17px 0px;font-size:8pt;color:#CB1FFF;font-weight:bold;text-align:right;border-bottom:2px dotted #FF0303;border-radius:40px;margin-bottom:15px;}
.Top-Post a{color:#CB1FFF;}
.Top-Post a:hover{color:#1F1F1F;}
.C-post{width:100%;font-size:8pt;color:#000000;text-align:right;overflow:hidden;}
.C-post a{color:#FF0335;}
.C-post a:hover{color:#B5419A;}
.date-post{width:100%;padding:15px 0px 0px 0px;font-size:8pt;color:#000000;text-align:center;}
.date-post a{color:#FF0335;}
.date-post a:hover{color:#B5419A;}

.pagination{direction:ltr;font-size:8pt;text-align:center;}
.pagination a{display:inline-block;padding:6px; padding-top:3px;padding-bottom:3px;margin:2px;background:#FAFF63;color:#000000;border:2px solid #FFFFFF;border-radius:0px;text-decoration:none;}
.pagination a:hover{background:#FFFFFF;color:#FF195E;border-color:#984AFF;}
.pagination .current,.pagination_current,pagination a.current{display:inline-block;padding:6px; padding-top:3px;padding-bottom:3px;margin:2px;background:#FAFF63;color:#000000;border:2px solid #FFFFFF;border-radius:0px;font-weight:bold;}

table tr td{font-size:8pt;color:#000000;padding:3px 0px 3px 0px;}

#Sidebar{float:right;direction:rtl;width:220px;overflow:hidden;}
.block-sid{width:180px;background:#FFFFFF;border-right:2px solid #FF0000;border-left:2px solid #FF0000;border-top:10px solid #FF0000;border-bottom:10px solid #FF0000;border-radius:40px 40px 40px 40px;padding:10px 8px 35px 8px;margin-top:8px;margin-bottom:25px;}
.Top-Sid{padding:8px 0px 17px 0px;font-size:8pt;color:#FF1443;font-weight:bold;text-align:center;border-bottom:2px dotted #FF0000;border-radius:40px;margin-bottom:15px;}
.C-Sid{font-size:8pt;color:#000000;text-align:right;overflow:hidden;}
.C-Sid a{color:#3C00FF;}
.C-Sid a:hover{color:#FF9940;}

.foot{float:right;direction:rtl;width:100%;overflow:hidden;}
.footer{width:500px;padding:15px 10px 15px 10px;background:#FFFFFF;border-right:2px solid #FF0D0D;border-left:2px solid #FF0D0D;border-top:10px solid #FF0D0D;border-bottom:10px solid #FF0D0D;border-radius:40px 40px 40px 40px;margin-top:10px;margin-bottom:10px;}
.c-footer{font-size:8pt;color:#171717;text-align:center;}
.c-footer a{color:#FF0000;}
.c-footer a:hover{color:#4400FF;}
</style>

<!-- Designer Theme By : Love-skin.ir -->

<script language="javascript">
function GetBC(lngPostid)
{
intTimeZone=<-BlogTimeZone->;
strBlogId="<-BlogId->";
intCount=-1;
strResult="";
try {
for (i=0;i<BlogComments.length;i+=2)
{
if (BlogComments[i]==lngPostid)
intCount=BlogComments[i+1] ;
}
}  catch( e) {
}
if ( intCount==-1)  strResult="آرشیو نظرات";
if ( intCount==0)  strResult="نظر بدهید";
if ( intCount==1)  strResult="یک نظر";
if ( intCount>1)  strResult=intCount + " نظر" ;

strUrl="http://www.avablog.ir/commenting/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ;
strResult ="<a href=\"javascript:void(0)\" onclick=\"javascript:window.open('" + strUrl + "','BLOGSAZAN_comments','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px')\" >" +  strResult + " </a>" ;

document.write ( strResult ) ;
}

function OpenLD()
{
window.open('/links','avablog_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px');
return true;
}
</script>

<!-- Designer Theme By : Love-skin.ir -->

</head>
<body>

<div align=center><div class=love-skin>

<div id=header>
<div class=BlogTitle><-BlogTitle-></div><div class=Description><-BlogDescription-></div>
</div>

<div id=back-menu><div class=c-menu>
<a title="صفحه اصلی وب" href="<-BlogUrl->">صفحه اصلی</a> | 
<a title="تماس با ما" href="<-BlogUrl->/message" target="_blank">تماس با ما</a> | 
<a title="عناوین مطالب" href="<-BlogUrl->/posts/" target="_blank">عناوین مطالب</a> | 
<a title="ثبت نام" href="<-BlogUrl->/signup">ثبت نام</a> | 
<BlogProfileLinkBlock><a title="پروفایل مدیر" href="<-BlogProfileLink->" target="_blank">پروفایل</a> | </BlogProfileLinkBlock>
<a title="نسخه موبایل" href="<-BlogUrl->/m" target="_blank">نسخه موبایل</a> | 
<a title="لاو - اسکین . آی آر" href="http://love-skin.ir/" target="_blank" rel="nofollow">طراح قالب</a>
</div></div>

<div id=Sidebar>

<SearchBoxBlock>
<div class=block-sid>
<div class=Top-Sid>جستجو</div>
<div style="text-align:center" class=C-Sid>
<SearchBoxSubmitValue= جستجو >
<-SearchBoxInput-><br>
<-SearchBoxSubmit->
</div></div>
</SearchBoxBlock>

<BlogProfile>
<div class=block-sid>
<div class=Top-Sid>درباره وب</div>
<div class=C-sid>
<BlogPhoto><p align="center"><img src="<-BlogPhotoLink->"></p></BlogPhoto>
<-BlogAbout->
</div></div>
</BlogProfile>

<SignInBlock>
<div class=block-sid>
<div class=Top-Sid>ورود اعضا</div>
<div class=C-Sid>
<SignInBlock-Form>
<table>
<tr><td>نام کاربری : </td><td><-SignInBlock-UserName-></td></tr>
<tr><td>رمز عبور : </td><td><-SignInBlock-Password-></td></tr>
<tr><td></td><td align="center"><-SignInBlock-Button-></td></tr>
</table>
<br>
<div class=li-block><a title="عضویت در وب" href="<-BlogUrl->/signup">عضویت در وب</a></div>
<div class=li-block><a title="فراموشی رمز عبور" href="<-BlogUrl->/forget">فراموشی رمز عبور</a></div>
</SignInBlock-Form>
</div></div>
</SignInBlock>

<MemberBlock>
<div class=block-sid>
<div class=Top-Sid>پنل کاربری</div>
<div class=C-Sid>
<div class=li-block>خوش آمدی : <b><-Member-Name-></b></div>
<div class=li-block><a title="ویرایش مشخصات" href="<-BlogUrl->/edit">ویرایش مشخصات</a></div>
<div class=li-block><a title="ارسال پست جدید" href="<-BlogUrl->/sendpost">ارسال مطلب</a></div>
<div class=li-block><a title="خروج" href="<-BlogUrl->/signout">خروج</a></div>
</div></div>
</MemberBlock>

<BlogAuthorsBlock>
<div class=block-sid>
<div class=Top-Sid>نویسندگان</div>
<div class=C-Sid>
<BlogAuthors>
<div class=li-block><a title="<-AuthorName->" href="<-AuthorLink->" target="_blank" ><-AuthorName-></a> ، <-AuthorPosts-></div>
</BlogAuthors>
</div></div>
</BlogAuthorsBlock>

<div class=block-sid>
<div class=Top-Sid>آرشیو مطالب</div>
<div class=C-Sid>
<BlogArchive>
<div class=li-block><a title="<-ArchiveTitle->" href="<-ArchiveLink->"><-ArchiveTitle-></a></div>
</BlogArchive>
</div></div>
<BlogCategoriesBlock>

<div class=block-sid>
<div class=Top-Sid>موضوعات</div>
<div class=C-Sid>
<BlogCategories>
<div class=li-block><a title="<-CategoryName->" href="<-CategoryLink->"><-CategoryName-></a></div>
</BlogCategories>
</div></div>
</BlogCategoriesBlock>

<RandPostsBlock>
<div class=block-sid>
<div class=Top-Sid>مطالب تصادفی</div>
<div class=C-Sid>
<RandPostsItems>
<div class=li-block><a title="<-RandPostsTitle->" href="<-RandPostsLink->"><-RandPostsTitle-></a></div>
</RandPostsItems>
</div></div>
</RandPostsBlock>

</div>

<div class=post>

<avablog>
<div class=block-post>
<div class=Top-Post><a title="<-PostTitle->" href="<-PostLink->"><-PostTitle-></a></div>
<div class=C-post>
<-PostContent->
<BlogExtendedPost>
<p><b><a title="ادامه این مطلب" href="<-PostLink->">ادامه مطلب</a></b></p>
</BlogExtendedPost>
<BlogPostCategoriesBlock>
<div class=li-block>موضوعات: <-PostCategory-></a></div>
</BlogPostCategoriesBlock>
<BlogPostTagsBlock>
<div class=li-block>برچسب ها: <BlogPostTags><a title="<-TagName->" href="<-TagLink->"><-TagName-></a> , </BlogPostTags></div>
</BlogPostTagsBlock>
<p>[ امتیاز : <-PostVoteForm-> ] [ نتیجه : <-PostVote-> ]</p>
</div>
<div class=date-post>[ <-PostDate-> ] [ <-PostTime->  ] [ <-PostAuthor-> </a> ] [ بازدید : <-PostHit-> ] <BlogComment>[ <script type="text/javascript">GetBC(<-PostId->);</script> ]</BlogComment></div></div>
</avablog>

<RelatedPostsBlock>
<div class=block-post>
<div class=Top-Post>مطالب مرتبط</div>
<div class=C-post>
<div class=li-block><a title="<-RelatedPostsTitle->" href="<-RelatedPostsLink->"><-RelatedPostsTitle-></a></div>
</div></div>
</RelatedPostsBlock>

<SignUp>
<div class=block-post>
<div class=Top-Post><a title="عضویت در وب" href="<-BlogUrl->/signup">عضویت در وب</a></div>
<div class=C-post>
<SignUp-Form>
<table>
<tr><td>نام کاربری : </td><td><-SignUp-UserName-></td></tr>
<tr><td>رمز عبور : </td><td><-SignUp-Password-></td></tr>
<tr><td>تکرار رمز عبور : </td><td><-SignUp-RePassword-></td></tr>
<tr><td>ایمیل : </td><td><-SignUp-Email-></td></tr>
<tr><td>نام و نام خانوادگی : </td><td><-SignUp-Name-></td></tr>
<tr><td>کد امنیتی : </td><td><-SignUp-Captcha-Image-> <-SignUp-Captcha-></td></tr>
<tr><td></td><td><-SignUp-Button-></td></tr>
</table>
</SignUp-Form>
</div></div>
</SignUp>

<SignIn>
<div class=block-post>
<div class=Top-Post><a title="ورود به وب" href="<-BlogUrl->/signin">ورود به وب</a></div>
<div class=C-post>
<SignIn-Form>
<table>
<tr><td>نام کاربری : </td><td><-SignIn-UserName-></td></tr>
<tr><td>رمز عبور : </td><td><-SignIn-Password-></td></tr>
<tr><td></td><td><-SignIn-Button-></td></tr>
</table>
</SignIn-Form>
</div></div>
</SignIn>

<Forget>
<div class=block-post>
<div class=Top-Post><a title="فراموشی رمز عبور" href="<-BlogUrl->/forget">فراموشی رمز عبور</a></div>
<div class=C-post>
<Forget-Form>
<table>
<tr><td>نام کاربری : </td><td><-Forget-UserName-></td></tr>
<tr><td>ایمیل : </td><td><-Forget-Email-></td></tr>
<tr><td>کد امنیتی : </td><td><-Forget-Captcha-Image-> <-Forget-Captcha-></td></tr>
<tr><td></td><td><-Forget-Button-></td></tr>
</table>
</Forget-Form>
</div></div>
</Forget>

<Edit>
<div class=block-post>
<div class=Top-Post><a title="ویرایش مشخصات" href="<-BlogUrl->/edit">ویرایش مشخصات</a></div>
<div class=C-post>
<Edit-Form>
<table>
<tr><td>نام کاربری : </td><td><-Edit-UserName-></td></tr>
<tr><td>رمز عبور فعلی : </td><td><-Edit-CurrentPassword-></td></tr>
<tr><td>رمز عبور جدید : </td><td><-Edit-NewPassword-></td></tr>
<tr><td>تکرار رمز عبور جدید : </td><td><-Edit-ReNewPassword-></td></tr>
<tr><td>ایمیل : </td><td><-Edit-Email-></td></tr>
<tr><td>نام و نام خانوادگی : </td><td><-Edit-Name-></td></tr>
<tr><td></td><td><-Edit-Button-></td></tr>
</table>
</Edit-Form>
</div></div>
</Edit>

<SendPost>
<div class=block-post>
<div class=Top-Post><a title="ارسال مطلب جدید" href="<-BlogUrl->/sendpost">ارسال مطلب جدید</a></div>
<div class=C-post>
<SendPost-Form>
<table>
<tr><td>عنوان : </td></tr>
<tr><td><-SendPost-Title-></td></tr>
<tr><td><-SendPost-Content-></td></tr>
<tr><td><div style="text-align:right" id="mt2a">[ <b style="font-weight:600;cursor:hand;" onClick="document.getElementById('mt2a').style.display='none';document.getElementById('mt2b').style.display='';document.npform.mtex3.value='1';dynaframe();">ادامه مطلب</b> ]</div></td></tr>
<tr><td><-SendPost-MoreContent-></td></tr>
<tr><td><div style="text-align:right" id="mt2b">[ <b style="font-weight:600;cursor:hand;" onClick="document.getElementById('mt2a').style.display='';document.getElementById('mt2b').style.display='none';document.npform.mtex3.value='';dynaframe();">حذف ادامه مطلب</b> ]</div></td></tr>
<tr><td>برچسب ها : </td></tr>
<tr><td><-SendPost-Tags-></td></tr>
<tr><td>موضوع : </td></tr>
<tr><td><-SendPost-Category-></td></tr>
<tr><td><-SendPost-Button-></td></tr>
</table>
</SendPost-Form>
</div></div>
</SendPost>

<BlogPreviousItemsBlock>
<div class=block-post>
<div class=Top-Post>آخرین مطالب</div>
<div class=C-post>
<BlogPreviousItems items="10">
<div class=li-block><a href="<-PostLink->" title="<-PostTitle->"><-PostTitle-></a></div>
</BlogPreviousItems>
</div></div>
<BlogPreviousItemsBlock>

<div class="pagination">
<BlogNextAndPreviousBlock></BlogNextAndPreviousBlock>
</div>

</div>

<div id=Sidebar>

<HitPostsBlock>
<div class=block-sid>
<div class=Top-Sid>محبوب ترین مطالب</div>
<div class=C-Sid>
<HitPostsItems>
<div class=li-block><a title="<-HitPostsTitle->" href="<-HitPostsLink->"><-HitPostsTitle-> ، <-HitPostsCount-></a></div>
</HitPostsItems>
</div></div>
</HitPostsBlock>

<LastCommentsBlock>
<div class=block-sid>
<div class=Top-Sid>آخرین نظرات</div>
<div class=C-Sid>
<LastCommentsItems>
<b><-AuthorComment-></b> - <-DateComment-><br> <-TextComment-><br><br>
</LastCommentsItems>
</div></div>
</LastCommentsBlock>

<BlogLinksBlock>
<div class=block-sid>
<div class=Top-Sid>لینک دوستان</div>
<div class=C-Sid>
<div class=li-block><a title="مرجع بزرگ ابزار های عاشقانه وبلاگ" href="http://love-skin.ir/" target="_blank" rel="nofollow">لاو اسکین</a></div>
<BlogLinks>
<div class=li-block><a title="<-LinkTitle->" href="<-LinkUrl->" target="_blank"><-LinkTitle-></a></div>
</BlogLinks>
</div></div>
</BlogLinksBlock>

<BlogLinkDumpBlock>
<div class=block-sid>
<div class=Top-Sid>پیوند های روزانه</div>
<div class=C-Sid>
<BlogLinkDump>
<div class=li-block><a title="<-LinkTitle-> (<-LinkClicks-> کلیک)" href="<-LinkUrl->" target="_blank"><-LinkTitle-></a></div>
</BlogLinkDump>
<div class=li-block><a title="آرشیو پیوند های روزانه" href="javascript:void(0)" onclick ="OpenLD();">آرشیو پیوندهای روزانه</a></div>
</div></div>
</BlogLinkDumpBlock>

<BlogPollBlock>
<div class=block-sid>
<div class=Top-Sid>نظر سنجی</div>
<div class=C-Sid>
<div class=li-block><b><-PollQuestion-></b></div>
<BlogPoll>
<-PollAnswer->
</BlogPoll>
<-PollSubmit-> <-PollResult->
<PollSubmitValue=ثبت>
<PollResultValue=نتایج>
</div></div>
</BlogPollBlock>

<BlogExtraPageBlock>
<div class=block-sid>
<div class=Top-Sid>صفحات جداگانه</div>
<div class=C-Sid>
<BlogExtraPage>
<div class=li-block><a title="<-ExtraPageTitle->" href="<-ExtraPageUrl->" target="_blank"><-ExtraPageTitle-></a></div>
</BlogExtraPage>
</div></div>
</BlogExtraPageBlock>

<BlogCounter>
<div class=block-sid>
<div class=Top-Sid>آمار وب</div>
<div class=C-Sid>
<div class=li-block>افراد آنلاین : <b><-Online-></b> نفر</div>
<div class=li-block>بازدید امروز : <b><-Today-></b></div>
<div class=li-block>بازدید دیروز : <b><-Yesterday-></b></div>
<div class=li-block>بازدید این ماه :<b><-Month-></b></div>
<div class=li-block>بازدید سال : <b><-Year-></b></div>
<div class=li-block>بازدید کلی : <b><-All-></b></div>
<div class=li-block>تعداد مطالب : <b><-BlogPosts-></b></div>
<div class=li-block>تعداد نظرات : <b><-BlogComments-></b></div>
<div align="center"><-GoogleRankGraphic-></div>
</div></div>
</BlogCounter>

<BlogMail>
<div class=block-sid>
<div class=Top-Sid>خبرنامه</div>
<div style="text-align:center" class=C-Sid>
<MailFormFieldSize:18>
<MailFormFieldStyle:font-family:Tahoma;font-size:8pt;>
<MailFormSubmit:ثبت>
<MailFormSubmitStyle:font-family:Tahoma;font-size:8pt;>
<MailFormRemove:لغو>
<MailFormRemoveStyle:font-family:Tahoma;font-size:8pt;>
<-MailForm->
</div></div>
</BlogMail>

<div class=block-Sid>
<div class=Top-Sid>امکانات وب</div>
<div style="text-align:center" class=c-Sid>
<-BlogCustomHtml->
</div></div>

</div>

<div class=foot>
<div class=footer><div class=c-footer>[ Designer Theme By : <a title="لاو - اسکین . آی آر" href="http://love-skin.ir/" target="_blank" rel="nofollow">Love-skin.ir</a> ]</div></div>
</div>

</div></div>

<!-- Designer Theme By : Love-skin.ir -->

</body>
</html>

نظرات() شنبه 30 بهمن 1395

یو سونگ

• نوشته شده توسط: کیم مین کی

بعد مینهو
این ععشششققققههههه
ووویییییی

کپی ممنوع

نظرات() چهارشنبه 27 بهمن 1395

ای جووونمممم استقلال✋✌

• نوشته شده توسط: کیم مین کی

من طرفدار یه تیمی هستم

اره
سرور پرسپولیس
طرفدار اونم
به استقلالی بودنم افتخااارررر میکنم
چون وحشی نیستن
نه نه...توهین نمیکنم
حقیقته...شاید توی پزسپولیسی که
داری اینو میخونی وحشی نباشی
اما رفتار مانند هات اینو به من 
فهمونده
دیروز تو مدرسه بین بچه ها
حرفای پرسپولیس استقلالی 
بود ، از من پرسیدن کدوم تیمی؟
گفتم عشقم استقلال
یه پرسپولیسی بی....
بله...یه پرسپولیسی
با گوشه تیز کتابش از اخر
کلاس کوبید تو سرم
بعدش اومد جلو بجا معذرت خواهی
یکی کوبید پشت سرم
نه واقعا....وحشی نیستید؟
تازه زدن بماند...به پدر و مادرم فحش داد
واقعا.....الله اکبر
خودمو کنترل میکنم
اما شماهم خیلی دیگه واقعا شورشو
در اوردید
ما هی هیچی نمیگیم هی شما شروع
میکنید ، خب حالا
بخاطر عشقمممممممم

نظرات() جمعه 22 بهمن 1395

کد قالب کیم هیون جونگ برای فاطمه جان (اوابلاگ)

• نوشته شده توسط: کیم مین کی

<html>
<head>

<!-- Designer Theme By : Love-skin.ir -->

<title><-BlogAndPostTitle-></title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta name="language" content="Farsi">
<meta name="description" content="<-BlogAndPostDesc->,<-BlogAndPostTitle->">
<meta name="keywords" content="<-BlogAndPostKey->,<-BlogUrl->">
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="<-BlogTitle->" href="<-BlogXmlLink->" />
<meta name="GENERATOR" content="AVABLOG.COM">

<style>
body{font-family:Tahoma;font-size:8pt;background:#FFFFFF url('http://www.wonderbackgrounds.com/background/animated_12.gif');}
.Love-skin{direction:rtl;width:980px;}
a{color:#ADFF0A;text-decoration:none;}
a:hover{color:#FF6B9C;font-weight:Bold;font-style:Italic;text-decoration:none;}

.li-block{padding:3px 13px 5px 5px;background:url('http://up.love-skin.ir/up/l-skin/themes/images/li.png') 100% 5px no-repeat;}

#header{width:660px;height:350px;background:#FFFFFF url('http://cdn0-a.production.liputan6.static6.com/medias/228657/big/kim-131204b.jpg') no-repeat center;border-right:2px dashed #FFFFFF;border-left:2px dashed #FFFFFF;border-top:7px dashed #FFFFFF;border-bottom:7px dashed #FFFFFF;border-radius:30px 30px 30px 30px;margin-top:0px;margin-bottom:10px;}

.BlogTitle{padding:20px 20px 0px 0px;font-size:15pt;color:#FFFFFF;font-weight:bold;text-align:left;}
.Description{padding:10px 20px 0px 0px;font-size:8pt;color:#FFFFFF;text-align:left;}

#back-menu{width:880px;padding:3px;background:#000000;border-right:2px solid #00FF08;border-left:2px solid #00FF08;border-top:19px solid #00FF08;border-bottom:19px solid #00FF08;border-radius:35px 35px 35px 35px;margin-top:10px;margin-bottom:5px;}
.c-menu{padding:6px;font-size:8pt;color:#52FF08;text-align:center;}
.c-menu a{margin:5px;padding:3px;color:#FFFFFF;font-weight:bold;}
.c-menu a:hover{background:#3DFF03;transition-duration:.5s;-moz-transition-duration:.5s;color:#FF0AA5;border-radius:8px;text-decoration:none;}

.post{float:right;direction:rtl;width:540px;overflow:hidden;}
.block-post{width:500px;background:#000000;border-right:2px dotted #19FF29;border-left:2px dotted #19FF29;border-top:20px dotted #19FF29;border-bottom:20px dotted #19FF29;border-radius:50px 50px 50px 50px;padding:10px 10px 25px 10px;margin-top:8px;margin-bottom:25px;}
.Top-Post{padding:8px 30px 17px 0px;font-size:8pt;color:#3DFF1F;font-weight:bold;text-align:right;border-bottom:2px dotted #19FF29;border-radius:50px;margin-bottom:15px;}
.Top-Post a{color:#3DFF1F;}
.Top-Post a:hover{color:#E5D9FF;}
.C-post{width:100%;font-size:8pt;color:#EBF0FF;text-align:right;overflow:hidden;}
.C-post a{color:#ADFF0A;}
.C-post a:hover{color:#FF6B9C;}
.date-post{width:100%;padding:15px 0px 0px 0px;font-size:8pt;color:#EBF0FF;text-align:center;}
.date-post a{color:#ADFF0A;}
.date-post a:hover{color:#FF6B9C;}

.pagination{direction:ltr;font-size:8pt;text-align:center;}
.pagination a{display:inline-block;padding:6px; padding-top:3px;padding-bottom:3px;margin:2px;background:#FFFFFF;color:#FF035F;border:2px solid #9A26FF;border-radius:0px;text-decoration:none;}
.pagination a:hover{background:#FFFFFF;color:#2B24FF;border-color:#FFFFFF;}
.pagination .current,.pagination_current,pagination a.current{display:inline-block;padding:6px; padding-top:3px;padding-bottom:3px;margin:2px;background:#FFFFFF;color:#FF035F;border:2px solid #9A26FF;border-radius:0px;font-weight:bold;}

table tr td{font-size:8pt;color:#EBF0FF;padding:3px 0px 3px 0px;}

#Sidebar{float:right;direction:rtl;width:220px;overflow:hidden;}
.block-sid{width:180px;background:#000000;border-right:2px dashed #2BFF00;border-left:2px dashed #2BFF00;border-top:20px dashed #2BFF00;border-bottom:20px dashed #2BFF00;border-radius:45px 45px 45px 45px;padding:10px 8px 35px 8px;margin-top:8px;margin-bottom:25px;}
.Top-Sid{padding:8px 0px 17px 0px;font-size:8pt;color:#FFFFFF;font-weight:bold;text-align:center;border-bottom:2px dotted #2BFF00;border-radius:45px;margin-bottom:15px;}
.C-Sid{font-size:8pt;color:#45FF0D;text-align:right;overflow:hidden;}
.C-Sid a{color:#FFB5B5;}
.C-Sid a:hover{color:#FCFFFD;}

.foot{float:right;direction:rtl;width:100%;overflow:hidden;}
.footer{width:500px;padding:15px 10px 15px 10px;background:#000000;border-right:2px double #05FF26;border-left:2px double #05FF26;border-top:7px double #05FF26;border-bottom:7px double #05FF26;border-radius:0px 0px 0px 0px;margin-top:10px;margin-bottom:10px;}
.c-footer{font-size:8pt;color:#00FF33;text-align:center;}
.c-footer a{color:#FFFFFF;}
.c-footer a:hover{color:#7DE9FF;}
</style>

<!-- Designer Theme By : Love-skin.ir -->

<script language="javascript">
function GetBC(lngPostid)
{
intTimeZone=<-BlogTimeZone->;
strBlogId="<-BlogId->";
intCount=-1;
strResult="";
try {
for (i=0;i<BlogComments.length;i+=2)
{
if (BlogComments[i]==lngPostid)
intCount=BlogComments[i+1] ;
}
}  catch( e) {
}
if ( intCount==-1)  strResult="آرشیو نظرات";
if ( intCount==0)  strResult="نظر بدهید";
if ( intCount==1)  strResult="یک نظر";
if ( intCount>1)  strResult=intCount + " نظر" ;

strUrl="http://www.avablog.ir/commenting/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ;
strResult ="<a href=\"javascript:void(0)\" onclick=\"javascript:window.open('" + strUrl + "','BLOGSAZAN_comments','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px')\" >" +  strResult + " </a>" ;

document.write ( strResult ) ;
}

function OpenLD()
{
window.open('/links','avablog_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px');
return true;
}
</script>

<!-- Designer Theme By : Love-skin.ir -->

</head>
<body>

<div align=center><div class=love-skin>

<div id=header>
<div class=BlogTitle><-BlogTitle-></div><div class=Description><-BlogDescription-></div>
</div>

<div id=back-menu><div class=c-menu>
<a title="صفحه اصلی وب" href="<-BlogUrl->">صفحه اصلی</a> | 
<a title="تماس با ما" href="<-BlogUrl->/message" target="_blank">تماس با ما</a> | 
<a title="عناوین مطالب" href="<-BlogUrl->/posts/" target="_blank">عناوین مطالب</a> | 
<a title="ثبت نام" href="<-BlogUrl->/signup">ثبت نام</a> | 
<BlogProfileLinkBlock><a title="پروفایل مدیر" href="<-BlogProfileLink->" target="_blank">پروفایل</a> | </BlogProfileLinkBlock>
<a title="نسخه موبایل" href="<-BlogUrl->/m" target="_blank">نسخه موبایل</a> | 
<a title="لاو - اسکین . آی آر" href="http://love-skin.ir/" target="_blank" rel="nofollow">طراح قالب</a>
</div></div>

<div id=Sidebar>

<SearchBoxBlock>
<div class=block-sid>
<div class=Top-Sid>جستجو</div>
<div style="text-align:center" class=C-Sid>
<SearchBoxSubmitValue= جستجو >
<-SearchBoxInput-><br>
<-SearchBoxSubmit->
</div></div>
</SearchBoxBlock>

<BlogProfile>
<div class=block-sid>
<div class=Top-Sid>درباره وب</div>
<div class=C-sid>
<BlogPhoto><p align="center"><img src="<-BlogPhotoLink->"></p></BlogPhoto>
<-BlogAbout->
</div></div>
</BlogProfile>

<SignInBlock>
<div class=block-sid>
<div class=Top-Sid>ورود اعضا</div>
<div class=C-Sid>
<SignInBlock-Form>
<table>
<tr><td>نام کاربری : </td><td><-SignInBlock-UserName-></td></tr>
<tr><td>رمز عبور : </td><td><-SignInBlock-Password-></td></tr>
<tr><td></td><td align="center"><-SignInBlock-Button-></td></tr>
</table>
<br>
<div class=li-block><a title="عضویت در وب" href="<-BlogUrl->/signup">عضویت در وب</a></div>
<div class=li-block><a title="فراموشی رمز عبور" href="<-BlogUrl->/forget">فراموشی رمز عبور</a></div>
</SignInBlock-Form>
</div></div>
</SignInBlock>

<MemberBlock>
<div class=block-sid>
<div class=Top-Sid>پنل کاربری</div>
<div class=C-Sid>
<div class=li-block>خوش آمدی : <b><-Member-Name-></b></div>
<div class=li-block><a title="ویرایش مشخصات" href="<-BlogUrl->/edit">ویرایش مشخصات</a></div>
<div class=li-block><a title="ارسال پست جدید" href="<-BlogUrl->/sendpost">ارسال مطلب</a></div>
<div class=li-block><a title="خروج" href="<-BlogUrl->/signout">خروج</a></div>
</div></div>
</MemberBlock>

<BlogAuthorsBlock>
<div class=block-sid>
<div class=Top-Sid>نویسندگان</div>
<div class=C-Sid>
<BlogAuthors>
<div class=li-block><a title="<-AuthorName->" href="<-AuthorLink->" target="_blank" ><-AuthorName-></a> ، <-AuthorPosts-></div>
</BlogAuthors>
</div></div>
</BlogAuthorsBlock>

<div class=block-sid>
<div class=Top-Sid>آرشیو مطالب</div>
<div class=C-Sid>
<BlogArchive>
<div class=li-block><a title="<-ArchiveTitle->" href="<-ArchiveLink->"><-ArchiveTitle-></a></div>
</BlogArchive>
</div></div>
<BlogCategoriesBlock>

<div class=block-sid>
<div class=Top-Sid>موضوعات</div>
<div class=C-Sid>
<BlogCategories>
<div class=li-block><a title="<-CategoryName->" href="<-CategoryLink->"><-CategoryName-></a></div>
</BlogCategories>
</div></div>
</BlogCategoriesBlock>

<RandPostsBlock>
<div class=block-sid>
<div class=Top-Sid>مطالب تصادفی</div>
<div class=C-Sid>
<RandPostsItems>
<div class=li-block><a title="<-RandPostsTitle->" href="<-RandPostsLink->"><-RandPostsTitle-></a></div>
</RandPostsItems>
</div></div>
</RandPostsBlock>

</div>

<div class=post>

<avablog>
<div class=block-post>
<div class=Top-Post><a title="<-PostTitle->" href="<-PostLink->"><-PostTitle-></a></div>
<div class=C-post>
<-PostContent->
<BlogExtendedPost>
<p><b><a title="ادامه این مطلب" href="<-PostLink->">ادامه مطلب</a></b></p>
</BlogExtendedPost>
<BlogPostCategoriesBlock>
<div class=li-block>موضوعات: <-PostCategory-></a></div>
</BlogPostCategoriesBlock>
<BlogPostTagsBlock>
<div class=li-block>برچسب ها: <BlogPostTags><a title="<-TagName->" href="<-TagLink->"><-TagName-></a> , </BlogPostTags></div>
</BlogPostTagsBlock>
<p>[ امتیاز : <-PostVoteForm-> ] [ نتیجه : <-PostVote-> ]</p>
</div>
<div class=date-post>[ <-PostDate-> ] [ <-PostTime->  ] [ <-PostAuthor-> </a> ] [ بازدید : <-PostHit-> ] <BlogComment>[ <script type="text/javascript">GetBC(<-PostId->);</script> ]</BlogComment></div></div>
</avablog>

<RelatedPostsBlock>
<div class=block-post>
<div class=Top-Post>مطالب مرتبط</div>
<div class=C-post>
<div class=li-block><a title="<-RelatedPostsTitle->" href="<-RelatedPostsLink->"><-RelatedPostsTitle-></a></div>
</div></div>
</RelatedPostsBlock>

<SignUp>
<div class=block-post>
<div class=Top-Post><a title="عضویت در وب" href="<-BlogUrl->/signup">عضویت در وب</a></div>
<div class=C-post>
<SignUp-Form>
<table>
<tr><td>نام کاربری : </td><td><-SignUp-UserName-></td></tr>
<tr><td>رمز عبور : </td><td><-SignUp-Password-></td></tr>
<tr><td>تکرار رمز عبور : </td><td><-SignUp-RePassword-></td></tr>
<tr><td>ایمیل : </td><td><-SignUp-Email-></td></tr>
<tr><td>نام و نام خانوادگی : </td><td><-SignUp-Name-></td></tr>
<tr><td>کد امنیتی : </td><td><-SignUp-Captcha-Image-> <-SignUp-Captcha-></td></tr>
<tr><td></td><td><-SignUp-Button-></td></tr>
</table>
</SignUp-Form>
</div></div>
</SignUp>

<SignIn>
<div class=block-post>
<div class=Top-Post><a title="ورود به وب" href="<-BlogUrl->/signin">ورود به وب</a></div>
<div class=C-post>
<SignIn-Form>
<table>
<tr><td>نام کاربری : </td><td><-SignIn-UserName-></td></tr>
<tr><td>رمز عبور : </td><td><-SignIn-Password-></td></tr>
<tr><td></td><td><-SignIn-Button-></td></tr>
</table>
</SignIn-Form>
</div></div>
</SignIn>

<Forget>
<div class=block-post>
<div class=Top-Post><a title="فراموشی رمز عبور" href="<-BlogUrl->/forget">فراموشی رمز عبور</a></div>
<div class=C-post>
<Forget-Form>
<table>
<tr><td>نام کاربری : </td><td><-Forget-UserName-></td></tr>
<tr><td>ایمیل : </td><td><-Forget-Email-></td></tr>
<tr><td>کد امنیتی : </td><td><-Forget-Captcha-Image-> <-Forget-Captcha-></td></tr>
<tr><td></td><td><-Forget-Button-></td></tr>
</table>
</Forget-Form>
</div></div>
</Forget>

<Edit>
<div class=block-post>
<div class=Top-Post><a title="ویرایش مشخصات" href="<-BlogUrl->/edit">ویرایش مشخصات</a></div>
<div class=C-post>
<Edit-Form>
<table>
<tr><td>نام کاربری : </td><td><-Edit-UserName-></td></tr>
<tr><td>رمز عبور فعلی : </td><td><-Edit-CurrentPassword-></td></tr>
<tr><td>رمز عبور جدید : </td><td><-Edit-NewPassword-></td></tr>
<tr><td>تکرار رمز عبور جدید : </td><td><-Edit-ReNewPassword-></td></tr>
<tr><td>ایمیل : </td><td><-Edit-Email-></td></tr>
<tr><td>نام و نام خانوادگی : </td><td><-Edit-Name-></td></tr>
<tr><td></td><td><-Edit-Button-></td></tr>
</table>
</Edit-Form>
</div></div>
</Edit>

<SendPost>
<div class=block-post>
<div class=Top-Post><a title="ارسال مطلب جدید" href="<-BlogUrl->/sendpost">ارسال مطلب جدید</a></div>
<div class=C-post>
<SendPost-Form>
<table>
<tr><td>عنوان : </td></tr>
<tr><td><-SendPost-Title-></td></tr>
<tr><td><-SendPost-Content-></td></tr>
<tr><td><div style="text-align:right" id="mt2a">[ <b style="font-weight:600;cursor:hand;" onClick="document.getElementById('mt2a').style.display='none';document.getElementById('mt2b').style.display='';document.npform.mtex3.value='1';dynaframe();">ادامه مطلب</b> ]</div></td></tr>
<tr><td><-SendPost-MoreContent-></td></tr>
<tr><td><div style="text-align:right" id="mt2b">[ <b style="font-weight:600;cursor:hand;" onClick="document.getElementById('mt2a').style.display='';document.getElementById('mt2b').style.display='none';document.npform.mtex3.value='';dynaframe();">حذف ادامه مطلب</b> ]</div></td></tr>
<tr><td>برچسب ها : </td></tr>
<tr><td><-SendPost-Tags-></td></tr>
<tr><td>موضوع : </td></tr>
<tr><td><-SendPost-Category-></td></tr>
<tr><td><-SendPost-Button-></td></tr>
</table>
</SendPost-Form>
</div></div>
</SendPost>

<BlogPreviousItemsBlock>
<div class=block-post>
<div class=Top-Post>آخرین مطالب</div>
<div class=C-post>
<BlogPreviousItems items="10">
<div class=li-block><a href="<-PostLink->" title="<-PostTitle->"><-PostTitle-></a></div>
</BlogPreviousItems>
</div></div>
<BlogPreviousItemsBlock>

<div class="pagination">
<BlogNextAndPreviousBlock></BlogNextAndPreviousBlock>
</div>

</div>

<div id=Sidebar>

<HitPostsBlock>
<div class=block-sid>
<div class=Top-Sid>محبوب ترین مطالب</div>
<div class=C-Sid>
<HitPostsItems>
<div class=li-block><a title="<-HitPostsTitle->" href="<-HitPostsLink->"><-HitPostsTitle-> ، <-HitPostsCount-></a></div>
</HitPostsItems>
</div></div>
</HitPostsBlock>

<LastCommentsBlock>
<div class=block-sid>
<div class=Top-Sid>آخرین نظرات</div>
<div class=C-Sid>
<LastCommentsItems>
<b><-AuthorComment-></b> - <-DateComment-><br> <-TextComment-><br><br>
</LastCommentsItems>
</div></div>
</LastCommentsBlock>

<BlogLinksBlock>
<div class=block-sid>
<div class=Top-Sid>لینک دوستان</div>
<div class=C-Sid>
<div class=li-block><a title="مرجع بزرگ ابزار های عاشقانه وبلاگ" href="http://love-skin.ir/" target="_blank" rel="nofollow">لاو اسکین</a></div>
<BlogLinks>
<div class=li-block><a title="<-LinkTitle->" href="<-LinkUrl->" target="_blank"><-LinkTitle-></a></div>
</BlogLinks>
</div></div>
</BlogLinksBlock>

<BlogLinkDumpBlock>
<div class=block-sid>
<div class=Top-Sid>پیوند های روزانه</div>
<div class=C-Sid>
<BlogLinkDump>
<div class=li-block><a title="<-LinkTitle-> (<-LinkClicks-> کلیک)" href="<-LinkUrl->" target="_blank"><-LinkTitle-></a></div>
</BlogLinkDump>
<div class=li-block><a title="آرشیو پیوند های روزانه" href="javascript:void(0)" onclick ="OpenLD();">آرشیو پیوندهای روزانه</a></div>
</div></div>
</BlogLinkDumpBlock>

<BlogPollBlock>
<div class=block-sid>
<div class=Top-Sid>نظر سنجی</div>
<div class=C-Sid>
<div class=li-block><b><-PollQuestion-></b></div>
<BlogPoll>
<-PollAnswer->
</BlogPoll>
<-PollSubmit-> <-PollResult->
<PollSubmitValue=ثبت>
<PollResultValue=نتایج>
</div></div>
</BlogPollBlock>

<BlogExtraPageBlock>
<div class=block-sid>
<div class=Top-Sid>صفحات جداگانه</div>
<div class=C-Sid>
<BlogExtraPage>
<div class=li-block><a title="<-ExtraPageTitle->" href="<-ExtraPageUrl->" target="_blank"><-ExtraPageTitle-></a></div>
</BlogExtraPage>
</div></div>
</BlogExtraPageBlock>

<BlogCounter>
<div class=block-sid>
<div class=Top-Sid>آمار وب</div>
<div class=C-Sid>
<div class=li-block>افراد آنلاین : <b><-Online-></b> نفر</div>
<div class=li-block>بازدید امروز : <b><-Today-></b></div>
<div class=li-block>بازدید دیروز : <b><-Yesterday-></b></div>
<div class=li-block>بازدید این ماه :<b><-Month-></b></div>
<div class=li-block>بازدید سال : <b><-Year-></b></div>
<div class=li-block>بازدید کلی : <b><-All-></b></div>
<div class=li-block>تعداد مطالب : <b><-BlogPosts-></b></div>
<div class=li-block>تعداد نظرات : <b><-BlogComments-></b></div>
<div align="center"><-GoogleRankGraphic-></div>
</div></div>
</BlogCounter>

<BlogMail>
<div class=block-sid>
<div class=Top-Sid>خبرنامه</div>
<div style="text-align:center" class=C-Sid>
<MailFormFieldSize:18>
<MailFormFieldStyle:font-family:Tahoma;font-size:8pt;>
<MailFormSubmit:ثبت>
<MailFormSubmitStyle:font-family:Tahoma;font-size:8pt;>
<MailFormRemove:لغو>
<MailFormRemoveStyle:font-family:Tahoma;font-size:8pt;>
<-MailForm->
</div></div>
</BlogMail>

<div class=block-Sid>
<div class=Top-Sid>امکانات وب</div>
<div style="text-align:center" class=c-Sid>
<-BlogCustomHtml->
</div></div>

</div>

<div class=foot>
<div class=footer><div class=c-footer>[ Designer Theme By : <a title="لاو - اسکین . آی آر" href="http://love-skin.ir/" target="_blank" rel="nofollow">Love-skin.ir</a> ]</div></div>
</div>

</div></div>

<!-- Designer Theme By : Love-skin.ir -->

</body>
</html>

نظرات() سه شنبه 19 بهمن 1395

برررددددد

• نوشته شده توسط: کیم مین کی

یووووهوووووو بررردییییمممممم

هووورااااااااااا
خسته نباشیییییددددد واااقعاااااااا
ایییوللللللللللل رحمتی جان دستت بی بلاااااااا
امام رضا نگهدارتتتتتتتتتتت یوووهووووو
دیدید وقتی نزاشت توپ گل شه اسم امام رضا رو اورد؟
قربونتتتت امام رضاااااااا
تبریییککککک به همه استقلالیااااا مثللللل خووودممممممم
اییییووووووووووووووولللللللللللللل
حیدری جان ضربه اخرو زد
افرررییییییینننننننن
موفق باشید بچه های تیممممممم انشالله

نظرات() جمعه 15 بهمن 1395

قالب لی مین هه جونم

• نوشته شده توسط: کیم مین کی

<html>
<head>

<!-- Designer Theme By : Love-skin.ir -->

<title><-BlogAndPostTitle-></title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta name="language" content="Farsi">
<meta name="description" content="<-BlogAndPostDesc->,<-BlogAndPostTitle->">
<meta name="keywords" content="<-BlogAndPostKey->,<-BlogUrl->">
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="<-BlogTitle->" href="<-BlogXmlLink->" />
<meta name="GENERATOR" content="AVABLOG.COM">

<style>
body{font-family:Tahoma;font-size:8pt;background:#FFFFFF url('http://s6.picofile.com/file/8194702300/seamless_floral_light_vector_background_15381656.jpg');}
.Love-skin{direction:rtl;width:980px;}
a{color:#770FFF;text-decoration:none;}
a:hover{color:#FF0505;font-weight:Bold;font-style:Italic;text-decoration:none;}

.li-block{padding:3px 13px 5px 5px;background:url('http://up.love-skin.ir/up/l-skin/themes/images/li.png') 100% 5px no-repeat;}

#header{width:500px;height:270px;background:#FFFFFF url('http://www.park-shin-hye.com/images/photos/28494/2436/ff849858770619cde432def4.jpg') no-repeat center;border-right:2px none #FF0839;border-left:2px none #FF0839;border-top:9px none #FF0839;border-bottom:9px none #FF0839;border-radius:40px 40px 40px 40px;margin-top:0px;margin-bottom:10px;background-size:100%;}

.BlogTitle{padding:150px 0px 0px 0px;font-size:16pt;color:#EF0DFF;font-weight:bold;text-align:left;}
.Description{padding:10px 0px 0px 0px;font-size:8pt;color:#FFFFFF;text-align:left;}

#back-menu{width:880px;padding:3px;background:#FFFFFF;border-right:2px solid #4D0DFF;border-left:2px solid #4D0DFF;border-top:11px solid #4D0DFF;border-bottom:11px solid #4D0DFF;border-radius:50px 50px 50px 50px;margin-top:10px;margin-bottom:5px;}
.c-menu{padding:6px;font-size:8pt;color:#FF24F8;text-align:center;}
.c-menu a{margin:5px;padding:3px;color:#242424;font-weight:bold;}
.c-menu a:hover{background:#FF0505;transition-duration:.5s;-moz-transition-duration:.5s;color:#FFFFFF;border-radius:8px;text-decoration:none;}

.post{float:right;direction:rtl;width:540px;overflow:hidden;}
.block-post{width:500px;background:#FFFFFF;border-right:2px solid #FF0A0A;border-left:2px solid #FF0A0A;border-top:20px solid #FF0A0A;border-bottom:20px solid #FF0A0A;border-radius:45px 45px 45px 45px;padding:10px 10px 25px 10px;margin-top:8px;margin-bottom:25px;}
.Top-Post{padding:8px 30px 17px 0px;font-size:8pt;color:#681CFF;font-weight:bold;text-align:right;border-bottom:2px dotted #FF0A0A;border-radius:45px;margin-bottom:15px;}
.Top-Post a{color:#681CFF;}
.Top-Post a:hover{color:#FF0F0F;}
.C-post{width:100%;font-size:8pt;color:#000742;text-align:right;overflow:hidden;}
.C-post a{color:#770FFF;}
.C-post a:hover{color:#FF0505;}
.date-post{width:100%;padding:15px 0px 0px 0px;font-size:8pt;color:#000742;text-align:center;}
.date-post a{color:#770FFF;}
.date-post a:hover{color:#FF0505;}

.pagination{direction:ltr;font-size:8pt;text-align:center;}
.pagination a{display:inline-block;padding:6px; padding-top:3px;padding-bottom:3px;margin:2px;background:#FFFFFF;color:#FF0000;border:2px solid #FF2212;border-radius:0px;text-decoration:none;}
.pagination a:hover{background:#FFFFFF;color:#9812FF;border-color:#A5FF1F;}
.pagination .current,.pagination_current,pagination a.current{display:inline-block;padding:6px; padding-top:3px;padding-bottom:3px;margin:2px;background:#FFFFFF;color:#FF0000;border:2px solid #FF2212;border-radius:0px;font-weight:bold;}

table tr td{font-size:8pt;color:#000742;padding:3px 0px 3px 0px;}

#Sidebar{float:right;direction:rtl;width:220px;overflow:hidden;}
.block-sid{width:180px;background:#FFFFFF;border-right:2px solid #FF0810;border-left:2px solid #FF0810;border-top:10px solid #FF0810;border-bottom:10px solid #FF0810;border-radius:60px 60px 60px 60px;padding:10px 8px 35px 8px;margin-top:8px;margin-bottom:25px;}
.Top-Sid{padding:8px 0px 17px 0px;font-size:8pt;color:#FF2189;font-weight:bold;text-align:center;border-bottom:2px dotted #FF0810;border-radius:60px;margin-bottom:15px;}
.C-Sid{font-size:8pt;color:#BA30FF;text-align:right;overflow:hidden;}
.C-Sid a{color:#FF1717;}
.C-Sid a:hover{color:#FF0000;}

.foot{float:right;direction:rtl;width:100%;overflow:hidden;}
.footer{width:500px;padding:15px 10px 15px 10px;background:#0F0F0F;border-right:2px none #FFFFFF;border-left:2px none #FFFFFF;border-top:20px none #FFFFFF;border-bottom:20px none #FFFFFF;border-radius:0px 0px 0px 0px;margin-top:10px;margin-bottom:10px;}
.c-footer{font-size:8pt;color:#FFFFFF;text-align:center;}
.c-footer a{color:#FFFFFF;}
.c-footer a:hover{color:#FFFFFF;}
</style>

<!-- Designer Theme By : Love-skin.ir -->

<script language="javascript">
function GetBC(lngPostid)
{
intTimeZone=<-BlogTimeZone->;
strBlogId="<-BlogId->";
intCount=-1;
strResult="";
try {
for (i=0;i<BlogComments.length;i+=2)
{
if (BlogComments[i]==lngPostid)
intCount=BlogComments[i+1] ;
}
}  catch( e) {
}
if ( intCount==-1)  strResult="آرشیو نظرات";
if ( intCount==0)  strResult="نظر بدهید";
if ( intCount==1)  strResult="یک نظر";
if ( intCount>1)  strResult=intCount + " نظر" ;

strUrl="http://www.avablog.ir/commenting/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ;
strResult ="<a href=\"javascript:void(0)\" onclick=\"javascript:window.open('" + strUrl + "','BLOGSAZAN_comments','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px')\" >" +  strResult + " </a>" ;

document.write ( strResult ) ;
}

function OpenLD()
{
window.open('/links','avablog_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px');
return true;
}
</script>

<!-- Designer Theme By : Love-skin.ir -->

</head>
<body>

<div align=center><div class=love-skin>

<div id=header>
<div class=BlogTitle><-BlogTitle-></div><div class=Description><-BlogDescription-></div>
</div>

<div id=back-menu><div class=c-menu>
<a title="صفحه اصلی وب" href="<-BlogUrl->">صفحه اصلی</a> | 
<a title="تماس با ما" href="<-BlogUrl->/message" target="_blank">تماس با ما</a> | 
<a title="عناوین مطالب" href="<-BlogUrl->/posts/" target="_blank">عناوین مطالب</a> | 
<a title="ثبت نام" href="<-BlogUrl->/signup">ثبت نام</a> | 
<BlogProfileLinkBlock><a title="پروفایل مدیر" href="<-BlogProfileLink->" target="_blank">پروفایل</a> | </BlogProfileLinkBlock>
<a title="نسخه موبایل" href="<-BlogUrl->/m" target="_blank">نسخه موبایل</a> | 
<a title="لاو - اسکین . آی آر" href="http://love-skin.ir/" target="_blank" rel="nofollow">طراح قالب</a>
</div></div>

<div id=Sidebar>

<SearchBoxBlock>
<div class=block-sid>
<div class=Top-Sid>جستجو</div>
<div style="text-align:center" class=C-Sid>
<SearchBoxSubmitValue= جستجو >
<-SearchBoxInput-><br>
<-SearchBoxSubmit->
</div></div>
</SearchBoxBlock>

<BlogProfile>
<div class=block-sid>
<div class=Top-Sid>درباره وب</div>
<div class=C-sid>
<BlogPhoto><p align="center"><img src="<-BlogPhotoLink->"></p></BlogPhoto>
<-BlogAbout->
</div></div>
</BlogProfile>

<SignInBlock>
<div class=block-sid>
<div class=Top-Sid>ورود اعضا</div>
<div class=C-Sid>
<SignInBlock-Form>
<table>
<tr><td>نام کاربری : </td><td><-SignInBlock-UserName-></td></tr>
<tr><td>رمز عبور : </td><td><-SignInBlock-Password-></td></tr>
<tr><td></td><td align="center"><-SignInBlock-Button-></td></tr>
</table>
<br>
<div class=li-block><a title="عضویت در وب" href="<-BlogUrl->/signup">عضویت در وب</a></div>
<div class=li-block><a title="فراموشی رمز عبور" href="<-BlogUrl->/forget">فراموشی رمز عبور</a></div>
</SignInBlock-Form>
</div></div>
</SignInBlock>

<MemberBlock>
<div class=block-sid>
<div class=Top-Sid>پنل کاربری</div>
<div class=C-Sid>
<div class=li-block>خوش آمدی : <b><-Member-Name-></b></div>
<div class=li-block><a title="ویرایش مشخصات" href="<-BlogUrl->/edit">ویرایش مشخصات</a></div>
<div class=li-block><a title="ارسال پست جدید" href="<-BlogUrl->/sendpost">ارسال مطلب</a></div>
<div class=li-block><a title="خروج" href="<-BlogUrl->/signout">خروج</a></div>
</div></div>
</MemberBlock>

<BlogAuthorsBlock>
<div class=block-sid>
<div class=Top-Sid>نویسندگان</div>
<div class=C-Sid>
<BlogAuthors>
<div class=li-block><a title="<-AuthorName->" href="<-AuthorLink->" target="_blank" ><-AuthorName-></a> ، <-AuthorPosts-></div>
</BlogAuthors>
</div></div>
</BlogAuthorsBlock>

<div class=block-sid>
<div class=Top-Sid>آرشیو مطالب</div>
<div class=C-Sid>
<BlogArchive>
<div class=li-block><a title="<-ArchiveTitle->" href="<-ArchiveLink->"><-ArchiveTitle-></a></div>
</BlogArchive>
</div></div>
<BlogCategoriesBlock>

<div class=block-sid>
<div class=Top-Sid>موضوعات</div>
<div class=C-Sid>
<BlogCategories>
<div class=li-block><a title="<-CategoryName->" href="<-CategoryLink->"><-CategoryName-></a></div>
</BlogCategories>
</div></div>
</BlogCategoriesBlock>

<RandPostsBlock>
<div class=block-sid>
<div class=Top-Sid>مطالب تصادفی</div>
<div class=C-Sid>
<RandPostsItems>
<div class=li-block><a title="<-RandPostsTitle->" href="<-RandPostsLink->"><-RandPostsTitle-></a></div>
</RandPostsItems>
</div></div>
</RandPostsBlock>

</div>

<div class=post>

<avablog>
<div class=block-post>
<div class=Top-Post><a title="<-PostTitle->" href="<-PostLink->"><-PostTitle-></a></div>
<div class=C-post>
<-PostContent->
<BlogExtendedPost>
<p><b><a title="ادامه این مطلب" href="<-PostLink->">ادامه مطلب</a></b></p>
</BlogExtendedPost>
<BlogPostCategoriesBlock>
<div class=li-block>موضوعات: <-PostCategory-></a></div>
</BlogPostCategoriesBlock>
<BlogPostTagsBlock>
<div class=li-block>برچسب ها: <BlogPostTags><a title="<-TagName->" href="<-TagLink->"><-TagName-></a> , </BlogPostTags></div>
</BlogPostTagsBlock>
<p>[ امتیاز : <-PostVoteForm-> ] [ نتیجه : <-PostVote-> ]</p>
</div>
<div class=date-post>[ <-PostDate-> ] [ <-PostTime->  ] [ <-PostAuthor-> </a> ] [ بازدید : <-PostHit-> ] <BlogComment>[ <script type="text/javascript">GetBC(<-PostId->);</script> ]</BlogComment></div></div>
</avablog>

<RelatedPostsBlock>
<div class=block-post>
<div class=Top-Post>مطالب مرتبط</div>
<div class=C-post>
<div class=li-block><a title="<-RelatedPostsTitle->" href="<-RelatedPostsLink->"><-RelatedPostsTitle-></a></div>
</div></div>
</RelatedPostsBlock>

<SignUp>
<div class=block-post>
<div class=Top-Post><a title="عضویت در وب" href="<-BlogUrl->/signup">عضویت در وب</a></div>
<div class=C-post>
<SignUp-Form>
<table>
<tr><td>نام کاربری : </td><td><-SignUp-UserName-></td></tr>
<tr><td>رمز عبور : </td><td><-SignUp-Password-></td></tr>
<tr><td>تکرار رمز عبور : </td><td><-SignUp-RePassword-></td></tr>
<tr><td>ایمیل : </td><td><-SignUp-Email-></td></tr>
<tr><td>نام و نام خانوادگی : </td><td><-SignUp-Name-></td></tr>
<tr><td>کد امنیتی : </td><td><-SignUp-Captcha-Image-> <-SignUp-Captcha-></td></tr>
<tr><td></td><td><-SignUp-Button-></td></tr>
</table>
</SignUp-Form>
</div></div>
</SignUp>

<SignIn>
<div class=block-post>
<div class=Top-Post><a title="ورود به وب" href="<-BlogUrl->/signin">ورود به وب</a></div>
<div class=C-post>
<SignIn-Form>
<table>
<tr><td>نام کاربری : </td><td><-SignIn-UserName-></td></tr>
<tr><td>رمز عبور : </td><td><-SignIn-Password-></td></tr>
<tr><td></td><td><-SignIn-Button-></td></tr>
</table>
</SignIn-Form>
</div></div>
</SignIn>

<Forget>
<div class=block-post>
<div class=Top-Post><a title="فراموشی رمز عبور" href="<-BlogUrl->/forget">فراموشی رمز عبور</a></div>
<div class=C-post>
<Forget-Form>
<table>
<tr><td>نام کاربری : </td><td><-Forget-UserName-></td></tr>
<tr><td>ایمیل : </td><td><-Forget-Email-></td></tr>
<tr><td>کد امنیتی : </td><td><-Forget-Captcha-Image-> <-Forget-Captcha-></td></tr>
<tr><td></td><td><-Forget-Button-></td></tr>
</table>
</Forget-Form>
</div></div>
</Forget>

<Edit>
<div class=block-post>
<div class=Top-Post><a title="ویرایش مشخصات" href="<-BlogUrl->/edit">ویرایش مشخصات</a></div>
<div class=C-post>
<Edit-Form>
<table>
<tr><td>نام کاربری : </td><td><-Edit-UserName-></td></tr>
<tr><td>رمز عبور فعلی : </td><td><-Edit-CurrentPassword-></td></tr>
<tr><td>رمز عبور جدید : </td><td><-Edit-NewPassword-></td></tr>
<tr><td>تکرار رمز عبور جدید : </td><td><-Edit-ReNewPassword-></td></tr>
<tr><td>ایمیل : </td><td><-Edit-Email-></td></tr>
<tr><td>نام و نام خانوادگی : </td><td><-Edit-Name-></td></tr>
<tr><td></td><td><-Edit-Button-></td></tr>
</table>
</Edit-Form>
</div></div>
</Edit>

<SendPost>
<div class=block-post>
<div class=Top-Post><a title="ارسال مطلب جدید" href="<-BlogUrl->/sendpost">ارسال مطلب جدید</a></div>
<div class=C-post>
<SendPost-Form>
<table>
<tr><td>عنوان : </td></tr>
<tr><td><-SendPost-Title-></td></tr>
<tr><td><-SendPost-Content-></td></tr>
<tr><td><div style="text-align:right" id="mt2a">[ <b style="font-weight:600;cursor:hand;" onClick="document.getElementById('mt2a').style.display='none';document.getElementById('mt2b').style.display='';document.npform.mtex3.value='1';dynaframe();">ادامه مطلب</b> ]</div></td></tr>
<tr><td><-SendPost-MoreContent-></td></tr>
<tr><td><div style="text-align:right" id="mt2b">[ <b style="font-weight:600;cursor:hand;" onClick="document.getElementById('mt2a').style.display='';document.getElementById('mt2b').style.display='none';document.npform.mtex3.value='';dynaframe();">حذف ادامه مطلب</b> ]</div></td></tr>
<tr><td>برچسب ها : </td></tr>
<tr><td><-SendPost-Tags-></td></tr>
<tr><td>موضوع : </td></tr>
<tr><td><-SendPost-Category-></td></tr>
<tr><td><-SendPost-Button-></td></tr>
</table>
</SendPost-Form>
</div></div>
</SendPost>

<BlogPreviousItemsBlock>
<div class=block-post>
<div class=Top-Post>آخرین مطالب</div>
<div class=C-post>
<BlogPreviousItems items="10">
<div class=li-block><a href="<-PostLink->" title="<-PostTitle->"><-PostTitle-></a></div>
</BlogPreviousItems>
</div></div>
<BlogPreviousItemsBlock>

<div class="pagination">
<BlogNextAndPreviousBlock></BlogNextAndPreviousBlock>
</div>

</div>

<div id=Sidebar>

<HitPostsBlock>
<div class=block-sid>
<div class=Top-Sid>محبوب ترین مطالب</div>
<div class=C-Sid>
<HitPostsItems>
<div class=li-block><a title="<-HitPostsTitle->" href="<-HitPostsLink->"><-HitPostsTitle-> ، <-HitPostsCount-></a></div>
</HitPostsItems>
</div></div>
</HitPostsBlock>

<LastCommentsBlock>
<div class=block-sid>
<div class=Top-Sid>آخرین نظرات</div>
<div class=C-Sid>
<LastCommentsItems>
<b><-AuthorComment-></b> - <-DateComment-><br> <-TextComment-><br><br>
</LastCommentsItems>
</div></div>
</LastCommentsBlock>

<BlogLinksBlock>
<div class=block-sid>
<div class=Top-Sid>لینک دوستان</div>
<div class=C-Sid>
<div class=li-block><a title="مرجع بزرگ ابزار های عاشقانه وبلاگ" href="http://love-skin.ir/" target="_blank" rel="nofollow">لاو اسکین</a></div>
<BlogLinks>
<div class=li-block><a title="<-LinkTitle->" href="<-LinkUrl->" target="_blank"><-LinkTitle-></a></div>
</BlogLinks>
</div></div>
</BlogLinksBlock>

<BlogLinkDumpBlock>
<div class=block-sid>
<div class=Top-Sid>پیوند های روزانه</div>
<div class=C-Sid>
<BlogLinkDump>
<div class=li-block><a title="<-LinkTitle-> (<-LinkClicks-> کلیک)" href="<-LinkUrl->" target="_blank"><-LinkTitle-></a></div>
</BlogLinkDump>
<div class=li-block><a title="آرشیو پیوند های روزانه" href="javascript:void(0)" onclick ="OpenLD();">آرشیو پیوندهای روزانه</a></div>
</div></div>
</BlogLinkDumpBlock>

<BlogPollBlock>
<div class=block-sid>
<div class=Top-Sid>نظر سنجی</div>
<div class=C-Sid>
<div class=li-block><b><-PollQuestion-></b></div>
<BlogPoll>
<-PollAnswer->
</BlogPoll>
<-PollSubmit-> <-PollResult->
<PollSubmitValue=ثبت>
<PollResultValue=نتایج>
</div></div>
</BlogPollBlock>

<BlogExtraPageBlock>
<div class=block-sid>
<div class=Top-Sid>صفحات جداگانه</div>
<div class=C-Sid>
<BlogExtraPage>
<div class=li-block><a title="<-ExtraPageTitle->" href="<-ExtraPageUrl->" target="_blank"><-ExtraPageTitle-></a></div>
</BlogExtraPage>
</div></div>
</BlogExtraPageBlock>

<BlogCounter>
<div class=block-sid>
<div class=Top-Sid>آمار وب</div>
<div class=C-Sid>
<div class=li-block>افراد آنلاین : <b><-Online-></b> نفر</div>
<div class=li-block>بازدید امروز : <b><-Today-></b></div>
<div class=li-block>بازدید دیروز : <b><-Yesterday-></b></div>
<div class=li-block>بازدید این ماه :<b><-Month-></b></div>
<div class=li-block>بازدید سال : <b><-Year-></b></div>
<div class=li-block>بازدید کلی : <b><-All-></b></div>
<div class=li-block>تعداد مطالب : <b><-BlogPosts-></b></div>
<div class=li-block>تعداد نظرات : <b><-BlogComments-></b></div>
<div align="center"><-GoogleRankGraphic-></div>
</div></div>
</BlogCounter>

<BlogMail>
<div class=block-sid>
<div class=Top-Sid>خبرنامه</div>
<div style="text-align:center" class=C-Sid>
<MailFormFieldSize:18>
<MailFormFieldStyle:font-family:Tahoma;font-size:8pt;>
<MailFormSubmit:ثبت>
<MailFormSubmitStyle:font-family:Tahoma;font-size:8pt;>
<MailFormRemove:لغو>
<MailFormRemoveStyle:font-family:Tahoma;font-size:8pt;>
<-MailForm->
</div></div>
</BlogMail>

<div class=block-Sid>
<div class=Top-Sid>امکانات وب</div>
<div style="text-align:center" class=c-Sid>
<-BlogCustomHtml->
</div></div>

</div>

<div class=foot>
<div class=footer><div class=c-footer>[ Designer Theme By : <a title="لاو - اسکین . آی آر" href="http://love-skin.ir/" target="_blank" rel="nofollow">Love-skin.ir</a> ]</div></div>
</div>

</div></div>

<!-- Designer Theme By : Love-skin.ir -->

</body>
</html>

نظرات() جمعه 15 بهمن 1395

مطلب رمز دار : قالب وبلاگ جین مین جووونممم

• نوشته شده توسط: کیم مین کی

این مطلب رمزدار است، جهت مشاهده باید کلمه رمز این مطلب را وارد کنید.


نظرات() جمعه 15 بهمن 1395

مطلب رمز دار : قالب خوشگل پردیس جونم (معذرت)

• نوشته شده توسط: کیم مین کی

این مطلب رمزدار است، جهت مشاهده باید کلمه رمز این مطلب را وارد کنید.


نظرات() شنبه 9 بهمن 1395

قالب پردیس جون

• نوشته شده توسط: کیم مین کی

قالب پردیس جونم

ادامه مطلب...

.
ادامه مطلب

نظرات() شنبه 9 بهمن 1395

قالب نازیا جون

• نوشته شده توسط: کیم مین کی

کدش فقط برای نازیا جونم

کدش ادامه مطلب...

ادامه مطلب

نظرات() یکشنبه 3 بهمن 1395

فاتحه

• نوشته شده توسط: کیم مین کی

اره واقعا...برای شادی روحشون لطفا یک فاتحه بخونید
اگه بجای بودن در فضای مجازی در زندگی زندگی میکردیم
اون لحظه شاید چند نفر کمتر به شهادت میرسیدن


نظرات() دوشنبه 6 دی 1395

ویولون های شییککک

• نوشته شده توسط: کیم مین کی


نظرات() یکشنبه 28 آذر 1395

عکس های نایاب لی مینهو کپی ممنوعععع

• نوشته شده توسط: کیم مین کیکپی ممنوعه هاااا

نظرات() جمعه 26 آذر 1395

فقط زبان کره ای

• نوشته شده توسط: کیم مین کی


한옥 [ha-nok] = خانه به سبک کره ای


담 [dam] = دیوار(خارج از ساختمان)


우편함 [u-pyeo-nam] = صندوق پستی


골목 [gol-mok] = کوچه연필꽂이[yeon-pil-kko-ji] = جامدادی(گلدانی شکل)


책꽂이[chaek-kko-ji] = قفسه کتاب


눈썹[nun-sseop] = ابرو


목걸이[mok-geo-ri] = گردنبند


책상[chaek-sang] = میز기둥 [gi-dung] = ستون


팔 [pal] = دست


코 [ko] = بینی


수첩 [su-cheop] = برنامه ریزی


잠을 자다 [ja-meul ja-da] = به خواب


منبع : korean-language.blogfa.com

نظرات() شنبه 20 آذر 1395

مین کی جونم

• نوشته شده توسط: کیم مین کی

سلام ابجی گلم با عرض معذرت این پست رو گذاشتم 
میخواستم بگم که من اسمم رو عوض کردم = شده لی نانا
بعدیه چیزیگه واقعا من باید چه طوری زحماتت رو جبران کنم ؟
خیلی وقته میخوام این سوال رو ازت کنم و خوشبختانه امروز تونستم 
بیام و بپرسم ***********

نظرات()   • تعداد صفحات :7
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
  • 7  
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات